Spelhervattingen


Wat is een spelhervatting? 

Tijdens een floorballwedstrijd ligt het spel af en toe stil. Bijvoorbeeld na een overtreding, doelpunt, blessure of als de bal buiten de boarding is. Daarna willen alle spelers natuurlijk weer zo snel mogelijk verder spelen. Opnieuw beginnen met spelen noemen we ‘spelhervatting’. En daar zijn regels voor.

Welke spelhervattingen zijn er?

Er zijn 4 verschillende manieren om het spel te hervatten: de face-off, inslag, vrije slag en de strafbal


Face-off

Wanneer een face-off?

Een face-off is de manier om een wedstrijd te beginnen of om het spel te hervatten. Een face-off gebeurt:

 • aan het begin van elke periode;
 • na een doelpunt;
 • na een gemiste strafbal;
 • aan het begin van de verlenging.
 • Na een ongewone gebeurtenis, bijvoorbeeld kapotte bal of blessure.
 • Als de scheidsrechter niet weet voor wie de bal is.

Waar en hoe wordt de face-off genomen?

Een face-off wordt genomen op een face-off kruis. Er zijn 7 kruizen in een floorball veld, 2 bij elk doel en 3 op de middenlijn. Aan het begin van de wedstrijd, begin van elke periode en na elk doelpunt wordt de face-off genomen op de middenstip. In de andere situaties geldt dat een face-off genomen wordt op het dichtstbijzijnde face-off-kruis.

Uitvoering van de face-Off:

 • op middenlijn kiest uitspelende team.
 • op doellijn kiest verdedigende team.
 • spelers mogen elkaar niet aanraken.
 • voeten zelfde afstand tot middenlijn.
 • bladen en voeten loodrecht op middenlijn.
 • bal in midden van beide bladen.
 • stick met normale grip vasthouden.
 • andere spelers 3 meter afstand.

Als de scheidsrechter fluit kan de face-off worden genomen.


Inslag

Wanneer een inslag?

Een inslag wordt gegeven:

 • als de bal over de boarding gaat.
 • als de bal het plafond raakt.

Waar en hoe wordt de inslag genomen?

Als de bal uitgaat over de boarding, moet de inslag worden 1,5 meter van de boarding waar de bal uitging.
Als de bal uitgaat over de boarding achter het doel,  dan moet de bal op het dichtstbijzijnde face-off kruis.

Uitvoering inslag:

 • Alle tegenstanders moeten op 3 meter afstand zijn van de speler die de vrije slag neemt.
 • Je kunt uit de vrije slag direct scoren.
 • Je moet een vrije slag slaan (niet pushen).

Je kunt de inslag nemen zonder dat de scheidsrechter heeft gefloten. Soms moet je wel wachten op het fluitsignaal van de scheidsrechter, dat is als:

 • er een timeout is gegeven.
 • er een tijdstraf wordt gegeven.

Vrije slag

Wanneer vrije slag?

Je krijgt een vrije slag als er een overtreding is gemaakt.

Waar en hoe wordt de vrije slag genomen?

De vrije slag wordt genomen op de plaats waar de overtreding is gemaakt.

 • Alle tegenstanders moeten op 3 meter afstand zijn van de speler die de vrije slag neemt.
 • Je kunt uit de vrije slag direct scoren.
 • Je moet een vrije slag slaan (niet pushen).

Overtreding achter en dichtbij het doel:

Bij een overtreding achter het doel wordt de vrije slag genomen op de face-off stip in de hoek.  Als er een overtreding dichtbij het doelgebied wordt gemaakt, dan moet de vrije slag minimaal 3,5 meter vanaf het doelgebied worden genomen.

Je kunt de inslag nemen zonder dat de scheidsrechter heeft gefloten. Soms moet je wel wachten op het fluitsignaal van de scheidsrechter, dat is als:

 • er een timeout is gegeven.
 • er een tijdstraf wordt gegeven.

Strafbal

Wanneer strafbal?

Je krijgt een strafbal toegewezen als de tegenstander je een vrije doelkans ontneemt door een overtreding te maken.  Een wedstrijd kan na verlenging ook worden beslist met strafballen. Elk team neemt dan 5 strafballen.

Waar en hoe wordt de strafbal genomen?

 • De speler start met bal op middenstip.
 • keeper start op doellijn.
 • alle andere spelers zijn op wisselbank (of strafbank).
 • de speler OF de bal moet naar voren bewegen (of allebei, zowel de bal en de speler bewegen naar voeren)
 • je mag van alle afstanden schieten
 • je mag de bal zo vaak aanraken als je wil
 • de bal en de speler mogen niet tegelijk stoppen
 • nadat de keeper de bal heeft aangeraakt, mag de speler de bal niet meer aanraken.

Als de strafbal wordt gemist, dan is er een face-off in de hoek bij het doel. Als de strafbal wordt gescoord, dan is een face-off op de middenstip.


 

themekiller.com