De Face-Off

← Terug naar overzicht

Spelsituatie 12

De face-off

Wat is een face-off?

Een face-off is een spelhervatting. Een face off wordt genomen bij:

 • bij het begin van de wedstrijd en elke periode (op de middenstip)
 • na een doelpunt (op de middenstip)
 • als de scheidsrechter niet weet wie de bal bal uitspeelde (op het dichtstbijzijnde face-off-kruis)
 • na een gemiste strafbal (op het dichtstbijzijnde face-off-kruis)
 • bij een vreemde situatie (op het dichtstbijzijnde face-off-kruis)

Waar en hoe wordt de face-off genomen?

Een face-off wordt genomen op een face-off kruis. Er zijn 7 kruizen in een floorball veld, 2 bij elk doel en 3 op de middenlijn. Aan het begin van de wedstrijd, begin van elke periode en na elk doelpunt wordt de face-off genomen op de middenstip. In de andere situaties geldt dat een face-off genomen wordt op het dichtstbijzijnde face-off-kruis.

Uitvoering van de face-Off

 • op middenlijn kiest uitspelende team
 • op doellijn kiest verdedigende team
 • spelers mogen elkaar niet aanraken
 • voeten zelfde afstand tot middenlijn
 • bladen en voeten loodrecht op middenlijn
 • bal in midden van beide bladen
 • stick met normale grip vasthouden
 • andere spelers 3 meter afstand

Als de scheidsrechter fluit kan de face-off worden genomen.

Wat is een vreemde situatie?

Een vreemde situatie is bijvoorbeeld als de bal kapot is, bal raakt scheidsrechter of er is een tweede bal in ‘t veld. In deze situatie geeft de scheidsrechter een face-off op op het dichtstbijzijnde face-off-kruis.

Mag je direct scoren uit een face-off?

goed

JA uit een face-off mag je direct scoren.

← Terug naar overzicht

themekiller.com